Mi a hit, amibe állítólag csak a gyengék kapaszkodnak? A válaszhoz először a fogalmakat kell tisztáznunk. A hit minden olyan elméleti dolog belső elfogadása, amelyet nem lehet a bevett bizonyítási technikákkal teljes mértékben igazolni.

    Talán elsőként mindenki a vallással kapcsolja össze a hit fogalmát. A keresztény hit, amely a Biblián alapul, meglehetősen konkrétan határolja körbe a hitet.

    A Bibliában a következőt olvashatjuk erről:

“A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 1. verse)

A hit olyan jellegzetesség, amely független az ember erősségétől

    A Biblia bizalomról és meggyőződésről beszél, és mindezt a hittel teszi egyenlővé. A hit fogalmát természetesen nem lehet pusztán ennyivel megmagyarázni, de röviden összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a hit olyan jellegzetesség, amely független az ember erősségétől.

    Ezek után érdemes azt is megkérdezni, hogy kik a gyengék? Gyengének azokat nevezzük, akik fizikai vagy lelki értelemben valamilyen erőtlenséggel bírnak: legyen szó tartós testi vagy lelki betegségekről, fizikai hátrányról vagy érzékenységről.

    Egy ember erősségei és gyengeségei a társadalom számára is nyilvánvalóak lehetnek, az erősség vagy gyengeség azonban nagyban függ a társadalom megítélésétől is.

    A hit, mint szükséglet ezzel szemben minden esetben az ember belső igényét jelzi, amely eszerint szükségszerűen független attól, hogy az egyén (társadalmi értelemben véve) erős vagy gyenge. Igaz, hogy nagyon sok esetben állapítható meg, hogy valamely hátránnyal küzdő egyénnek kapaszkodót jelentett a hit, de vajon a hit funkciója az, hogy kapaszkodót jelentsen? Érdemes leszűkíteni pusztán erre a körre a hit szerepét? Hiszen, ahogy korábban említettük, a hit minden ember napi rutinjának része valamilyen módon. Kizárólagossá válik-e tehát a hit a valamilyen elv alapján csoportosított emberek számára?

    Mi határozza meg a hit szükségét? Kiderül-e valaha, mennyire erős egy ember, ha sosem gyakorolta a vallásos értelemben vett hitet?

 Ezek mind olyan kérdések, amelyet érdemes feltennünk magunknak és másoknak is, annyit azonban talán megállapíthatunk:

A kapaszkodás nem feltétlenül jelent gyengeséget – egy nagy sebességről hirtelen lefékező autóbuszon ugyanúgy eleshet az erős és az erőtlen utas, amennyiben nem kapaszkodott.