Elmélkedők

Vannak, akik azt tartják, hogy Isten gondolatát komolyan venni egyenlő a tudatlansággal. Érdekes azonban szemezgetni híres emberek szavaiból. Ezek az emberek a hitet és a tudományt úgy látták, mint két párhuzamos igazságot. Ha mindkettő igaz, akkor nem mond ellent egymásnak és nem kell elutasítani egyiket se csakis azért, mert látszatra a felületes szemlélődőnek nincs elegendő bizonyíték. Ha mélyebben belemerülünk a témába egyre több rejtett dolgot értünk meg a kettő összefüggéséről. Isten igazsága, Jézus létezése, tanítása és feltámadása nem mond ellent a tudománynak, ezt állította Newton, Einstein és még sok más tudós. Ha a hit bolondság, akkor a világ legnagyobb felfedezői bolondok voltak? Még véletlenül se lehet ilyesmit állítani! Ha kellő megfigyeléssel vizsgáljuk azonban Jézus életét, tanításait, feltámadását és a hit kérdéseit, előítéletek nélkül, levetve a különböző vallások „szemüvegét” érdekes következtetésekre juthatunk. Gondolj Jézusra te is és szemezgess bátran mások gondolataiból is!